Potter’s Bull: An Heirloom and a Gift

Contrary to what we thought we knew about the provenance of Paulus Potter’s iconic The Bull (1647; Mauritshuis, The Hague), the painting served as a gift to Prince William IV of Orange in 1749, after a stay of many decades within the family of Barbara Schas and Willem Fabricius in Haarlem. The painting may have been produced, or adapted, as a giant piece of decoration for a private house in The Hague.

DOI: 10.5092/jhna.2021.13.1.2

Acknowledgements

I wish to thank Quentin Buvelot and Niek van Sas for their comments on an earlier version of this text, as well as the two anonymous peer reviewers for their useful suggestions. Unless otherwise indicated, translations from the Dutch are mine.

Fig. 1 Paulus Potter, The Bull, oil on canvas, 236 x 339 cm, Mauritshuis, The Hague, inv. 136 (artwork in the public domain) [side-by-side viewer]
Fig. 2 Frans Decker, Portrait of Willem Albertsz Fabricius, 1742, oil on canvas, 78.5 x 65 cm, Frans Hals Museum, Haarlem, OS-I-67 [side-by-side viewer]
Fig. 3 Frans Decker, Portrait of Wilhelma Henriëtte Huygens, 1742, oil on canvas, 78.5 x 65 cm, Frans Hals Museum, Haarlem, OS-I-68 [side-by-side viewer]
Fig. 4 Jan Punt after Pieter Jan van Cuyck, Funeral Procession of Prince William IV, with Jacob Reynst as a Pallbearer at the Left Front of the Coffin, 1754–55, etching, 27 x 56.5 cm, Rijksmuseum, Amsterdam, RP-P-1886-A-10908AA (artwork in the public domain) [side-by-side viewer]
Fig. 5 Jansstraat 55, Haarlem, in the early 1980s, when the house served as a restaurant. In 1749, Potter’s Bull hung in the room to the right of the main entrance. Photo: E. J. Meertens, Noordhollands Archief, Haarlem [side-by-side viewer]
Fig. 6 Daniel Haringh, Portrait of Willem Fabricius, c. 1682, oil on canvas, 51 x 42 cm, Frans Hals Museum, Haarlem, OS-I-126 [side-by-side viewer]
Fig. 7 Daniel Haringh, Portrait of Barbara Schas, c. 1682, oil on canvas, 53 x 45 cm, Frans Hals Museum, Haarlem, OS-I-127 [side-by-side viewer]
Fig. 8-1 Workshop of Rembrandt van Rijn, Abraham Sending Hagar and Ismaël Away (also erroneously known as The Departure of the Sunammite Woman), signed “Rembrandt 1640,” 39 x 53.2 cm, Victoria & Albert Museum, London, CAI.78 (artwork in the public domain) [side-by-side viewer]
Fig. 9 Pieter Neefs I, Interior of a Chapel Where a Mass is Celebrated, oil on panel, 36.3 x 27 cm, Avignon, Fondation Calvet, 832.10 [side-by-side viewer]
Fig. 10 Studio of Theodorus Johannes Munnich & Robbert Carel Ermerins, Oude Gracht in Haarlem to the East, Near the Stoofsteeg (middle), Before the Canal was Filled In, photo, 1859, Noordhollands Archief, Haarlem. Beginning in 1669, Willem Fabricius owned two houses on Oude Gracht, one at the eastern (in this photo: the right hand) corner of Stoofsteeg (at the heart of this photo) and one down the adjacent small street. Potter’s Bull hung in one of these houses before 1718. [side-by-side viewer]
Fig. 11 Gerard ter Borch, Portrait of Judith van Braeckel, Anthonie Charles de Liedekercke, and Their Son Samuel, 1654–55, oil on canvas, 45 x 39 cm, Frans Hals Museum, Haarlem, OS 1-28 [side-by-side viewer]
Fig. 12 Paulus Potter, The Bear Hunt, 1649, canvas, 305 x 338 cm, Rijksmuseum, Amsterdam SK-A-316 (artwork in the public domain).The painting was heavily restored in the nineteenth century. [side-by-side viewer]
Fig. 13 Johannes Mijtens, Portrait of Albert Nierop (1600–1676) and His Grandson Albert Schas (1656–1719), 1663, canvas, 113 x 91 cm, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort, on loan to Museum Gouda, Gouda, inv. 55195 [side-by-side viewer]
 1. 1. On Potter’s reputation, see Johannes Hoes, “‘Het vee zooals het is en niet anders’: De reputatie van Paulus Potter (1625–1654),” in Meesterlijk vee: Nederlandse veeschilders 1600–1900, ed. Cees Boschma et al. (Zwolle: Waanders, 1988), 87–100.

 2. 2. Sophie W. A. Drossaers and Theodoor H. Lunsingh Scheurleer, Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken, 1567–1795, vol. 3, Inventarissen Nassau-Oranje 1763–1795 Registers en Indices (The Hague: Nijhoff, 1975), 224; Frans Grijzenhout, Cultureel erfgoed in revolutie en restauratie (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004).

 3. 3. Amy Walsh, Edwin Buijsen, and Ben Broos, Paulus Potter: Schilderijen, tekeningen en etsen (Zwolle: Waanders, 1994), 74–77.

 4. 4. Walsh, Buijsen, and Broos, Paulus Potter, 76.

 5. 5. “Een capitaal stuk schilderij van Potter,” inventory of the goods left by Willem Fabricius Jr., August 12, 1749, notary Willem Baart, 894, act 18, fol. 29v, Oud Notarieel Archief (ONA) Haarlem, Noord-Hollands Archief, Haarlem. Unless otherwise stated, all documents cited in this article are in the Noord-Hollands Archief, Haarlem. A list of paintings in this inventory can be found in the Getty Provenance Index, Archival Inventory N-6285. A copy of this act is in the Fabricius family archive (hereafter “FA”), 82. On the function of the side room, see John Loughman and John Michael Montias, Public and Private Spaces: Works of Art in Seventeenth-Century Dutch Houses (Zwolle: Waanders, 2000), 53–60.

 6. 6. An announcement of the auction appears in the Haerlemsche Courant, August 8, 1749. For the catalogue, with prices, see Gerard Hoet, Catalogus of naamlijst van schilderijen, met derzelver prijzen zedert een langen reeks van jaaren zoo in Holland als op andere plaatzen in het openbaar verkogt . . . (The Hague: Pieter Gerard van Baalen, 1752), 2:263–267; Frits Lugt, Répertoire des catalogues de vente publiques intéressant l’art ou la curiosité . . . (The Hague: Martinus Nijhoff, 1938), 1:no. 709.

 7. 7. Catalogus van een keurlyk kabinet konstige en plaisante schilderyen, nagelaaten door wylen de wel ed: Gestrenge heer & mr. Willem Fabricius (Haarlem: Jan Bosch, August 19, 1749), lot 1, Fabricius FA, 83: “Een Extra Groot en Kapitaal stuk . . . door Paulus Potter 1647. Zynde dit stuk in uitvoerigheid, kragt en natuurlykheid het byzonderste hier te lande van hem bekend.” There are prices for all lots in this copy, but only three other names of buyers. Here one finds also the auction catalogues of his books (Haarlem: Johannes Bosch, August 14–15, 1749) and of the jewels, pearls, gold, silver and medals (Haarlem: Jan Bosch, August 19, 1749). Another copy of the auction catalogue for the paintings, with prices only, can be found in documents related to the estate of Willem Fabricius Jr., 1741–1780, Fabricius FA, 81. 

 8. 8. See the copy of the auction catalogue in the Bibliothèque Nationale de France, Paris, Yd-507 (4), fully annotated with prices and names of buyers. Roeland van Eijnden and Adriaan van der Willigen were the first to draw attention to the Fabricius sale in connection to the Bull; they also mention Frans Decker as the purchaser of the piece. Roeland van Eijnden and Adriaan van der Willigen, Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst (Haarlem: A. Loosjes, 1840), 4:152.

 9. 9. Drossaers and Scheurleer, Inventarissen, 1:xxxvii, and 2:480.

 10. 10. Catalogus van een keurlyk kabinet, lot 1: “Dekker in commissie en van mijn heer d’admiraal Renst aan de Prins present gedaan op ’t huys te Loo” and “fl. 630.”

 11. 11. On him, see Johan E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578–1795 (Amsterdam: Israel, 1963) 1:369–72, no. 122 (Hendrick Reynst); Johannes Cornelis de Jonge and Jan Karel Jacob de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsch zeewezen (Haarlem: Kruseman, 1861), 4:144, 173–79, 226, 294; Jacobus R. Bruijn, De Amsterdamse admiraliteit in rustige jaren, 1713–1751: Regenten en financiën, schepen en zeevarenden (Amsterdam: Gemeentelijke Archiefdienst, 1970), 30, 100, 107, 112, 118, 127–128, 130. Reynst’s portrait by Frans Decker (the auctioneer of the 1749 Haarlem auction) is in the Amsterdam Museum, SA 27227.

 12. 12. Willem F. H. Oldewelt, Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742 (Amsterdam: Amsterdam Genootschap Amstelodamum, 1945), 2:321.

 13. 13. Jan A. F. de Jongste, Onrust aan het Spaarne: Haarlem in de jaren 1747–1751 (Dieren: De Bataafsche Leeuw, 1984), 260.

 14. 14. On William IV, recently, see Fred J. A. Jagtenberg, Willem IV: Stadhouder in roerige tijden 1711–1751 (Nijmegen: Vantilt, 2018), esp. 533ff.

 15. 15. Jacob Reynst to Prince William IV, May 1, 1745 (no. 173) Royal House Archives, The Hague: “Men magh wel seggen dit is een spieringkje uijtgegoeijt om een cabeljauw te vangen.” Cf. Bruijn, Amsterdamse admiraliteit, 130.

 16. 16. Louise van Everdingen, Het Loo, de Oranjes en de jacht (Haarlem: Enschedé, 1984), 60–104.

 17. 17. Drossaer and Scheurleer, Inventarissen, 1:xxxiii; Jagtenberg, Willem IV, 401–2.

 18. 18. Drossaers and Scheurleer, Inventarissen, 1:xxxvii.

 19. 19. François Halma, Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek . . . (Leeuwarden: Hendrik Halma, 1725), 56–57.

 20. 20. Freek H. Schmidt, Pieter de Swart: Architect van de achttiende eeuw (Zwolle: Waanders, 1999), 106, 109, 119–120. On the menagerie, see Bert C. Sliggers and Anneke A. Wertheim, Een vorstelijke dierentuin: De menagerie van Willem V (Zutphen: Walburg Pers, 1994).

 21. 21. Drossaers and Scheurleer, Inventarissen, 2:21.

 22. 22. Testament of Albert Fabricius and Henriëtte Christine de Witt, Haarlem, June 25, 1723 (notary Jan van Dijk), Fabricius FA, 61.

 23. 23. Inventory of the goods that Mr. Willem Fabricius will bring into his marriage, Haarlem, October 17, 1732, Fabricius FA, 75, final page, verso: “Further, by his father’s and mother’s mutual will, instead of the jewels that were given to their daughter at her marriage, all the books and paintings that I possess were bequeathed to his lordship, of which Potter’s Bull had already been handed over to my son” (Nogh is den heer van Santhorst bij de mutuele testamente van sijn vader en moeder tot plaetsvulling van de juweelen bij deselven aen haer dogter mede ten huwelijk gegeven, gemaekt alle de boeken en de schilderijen die ik ben besittende, sijnde den Bull van Potter reets aen mijn soon overgegeven). See also the prenuptial agreement of the same date, with reference to this list, and another list of goods brought into the marriage by Willem Fabricius, November 12, 1732, in the same inventory.

 24. 24. Testament of Albert Fabricius, The Hague, December 1, 1734, notary Jacobus Pals, Fabricius FA, 65: “ . . . on the condition that everything the testator and his deceased wife have stated in their former disposition as to the bequest of the books and paintings to their son, will remain in effect” (mits noghtants geconserveert blijvende, het geene bij hem heer testateur ende zijn vrouw zal[iger] omtrent de boeken en schilderijen aan zijn heer testateurs zoon bij vorige dispositie is gemaakt).

 25. 25. Register of the legal transfer of ownership of properties, Oud Rechterlijk Archief Haarlem, 353, fol. 13v, January 16, 1704.

 26. 26. Testament of Albert Fabricius and Henriëtte Christine de Witt.

 27. 27. Cash register of Willem Fabricius Jr, 1737–44, Fabricius FA, 77.

 28. 28. Testament of Barbara Schas, Haarlem, December 25, 1724, notary Cornelis Baart, Fabricius FA, 55: “ . . . the big piece by Potter, a small piece by Rembrandt, and a little papist church, as well as the damask table cloth, eighteen napkins and a towel, all already transferred to his lordship” (het groote stuk schilderij van Potter, een stukkie van Rembrand, en een kleijn papekerkie, item het damast tafellaken, met agtien servetten en een handwael, alle sijn Ed. reets overgegeven).

 29. 29. Testament of Barbara Schas, Haarlem, April 1, 1718, notary Cornelis Baart, ONA Haarlem, 618, act 57: “The testatrix also bequeaths by preference and promises to her second son Mr. Albert Fabricius, pensionary in this town, the large piece by Potter, a small piece by Rembrandt and a small papist church, all in his house” (Item prelegateert ende bespreeckt sij testatrice aen haer tweede soon d’hr mr Albert Fabricius, raed pensionaris alhier, het groote stuck schilderij van Potter, een stuckgen van Rembrant ende een klijn papekerckje, allen sijnde, te sijnen huijse).

 30. 30. Inventory of the common possessions of Willem Fabricius and Barbara Schas, Haarlem, December 31, 1708, notary Pieter Gerlings, Fabricius FA, 53 (various documents concerning the possessions of Willem Fabricius Sr. and Barbara Schas, 1670–1713).

 31. 31. The painting from the Fabricius sale cannot be identical to a painting by Rembrandt with the same subject that is listed as belonging to Adriaen Bout in 1734, or to the picture that was sold for forty-two guilders at auction in Amsterdam on April 15, 1739, as suggested in “Abraham dismissing Hagar and Ishmael: Object history note,” Victoria & Albert Museum, London, inv. CAI. 78; V&A Search the Collections, accessed July 25, 2019, http://collections.vam.ac.uk/item/O81365/abraham-dismissing-hagar-and-ishmael-oil-painting-rembrandt-van-rijn.

 32. 32. Bernard G. Maillet, Intérieurs d’églises: La peinture architecturale des écoles du nord, 1580–1720 (Brasschaat: Petraco Pandora, 2012), no. M-0842.

 33. 33. Barbara Schas to Benjamin Burlamacchi and his wife, Wilhelmina van der Hoop, The Hague, August 30, 1684, and Haarlem, November 23, 1689, City Archives Amsterdam, Burlamacchi FA, 818; see also Ulrich Ufer, Welthandelszentrum Amsterdam: Globale Dynamik und modernes Leben im 17. Jahrhundert, Stuttgarter Historische Forschungen 8 (Cologne: Böhlau, 2008), 289–90.

 34. 34. Prenuptial agreement between Willem Fabricius Sr. and Barbara Schas, February 19, 1670, and testament of Willem Fabricius and Barbara Schas, Haarlem, June 14, 1698, notary Pieter Gerling, Fabricius FA, 53. The 1698 testament is also in ONA Haarlem, no. 555, act 136. See also Testament of Willem Fabricius Sr. and Barbara Schas, Haarlem, January 15, 1671, notary Albert de Clercq, ONA Haarlem, 411, act 9, and codicil of Willem Fabricius and Barbara Schas to their testament of January 15, 1671, Haarlem, November 28, 1681, notary Pieter Baes, ONA Haarlem, 474, act 197.

 35. 35. These houses were transferred to Willem Fabricius by his aunt Willemina van Braeckel; see ONA The Hague, 297, fol. 33, May 17, 1669, notary Johannes Houttuyn, Municipal Archive, The Hague.

 36. 36. Documents concerning the donation of his art collection by Johan Carel Willem Fabricius van Leijenburg to the Municipal Museum of Haarlem, 1882–84, Library Noord-Hollands Archief, Haarlem, 8135; documents concerning the family portraits and papers that were bequeathed by J. C. W. Fabricius van Leyenburg to the city of Haarlem, 1881–93, Fabricius FA, 126.

 37. 37. It has always been a bit of a mistery when and where exactly this son Samuel died. Since he registered for Leiden University in the fall of 1654 but was not named in his parents’ will, made up in Leiden on July 28, 1655, it has been assumed that he died in between. However, his burial record had never been found; see C. A. van Hees, “Identificatie van de zg. Colenbergh/van Braeckelportretten in het Frans Halsmuseum te Haarlem,” OudHolland 74 (1959): 233–36 https://doi.org/10.1163/187501759×00764; and, recently, Rudi E. O. Ekkart and Claire van den Donk, Lief en Leed: Realisme en fantasie in Nederlandse familiegroepen uit de zeventiende en achttiende eeuw (Zwolle: Waanders, 2018), 112–13. Thanks to the relationship between the Liedekercke and Fabricius families, we are finally able to solve this issue. From the December 31, 1708, inventory of the goods of Willem Fabricius Sr. and Barbara Schas (Fabricius FA, 53) and the register of goods belonging to Willem Fabricius and Barbara Schas (1708–1712; Fabricius FA, 54), it appears that Willem Fabricius Sr. had been the owner of a grave in the choir of the church of Voorburg (fourth row, third grave), which had come to him from his uncle, Captain Charles de Liedekercke, and was decorated with the captain’s coat of arms and that of his son Samuel. The tomb indeed appears in the registry of ownership of graves at the church of Voorburg (c. 1630–1770; Archive of the Reformed Church Voorburg [ca. 1450–1970], 629, Municipal Archive, The Hague). The exact burial date of the boy can be found in the Annual account of the church masters, August 1, 1654–July 31, 1655, fol. 35v, Ibidem, 652: “A son of Anthonij Charles de Liedekercke, buried in the choir in the evening. 93 guilders paid for the purchase of the grave, 6 for the right to open it, and 1 guilder for the cloth, total 100 guilders” (Een soon van d’heer Anthonij Charles de Liedekercke den XXX Julij [1655] opt Choor bij avont begraven. Betaelt voor de coop vant graff XCIII gul[den], voort recht vant openen VI gul[den] ende voort cleet XX st[u]i[ve]rs, samen C guld[en]). Obviously, the testament of his parents of July 28, 1655, was made up immediately after their son’s death in Leiden and two days before his burial in Voorburg. In the art-historical literature, there has also been a question as to Willemina van Braeckel’s whereabouts after the death of her first husband, Anthonie Charles de Liedekercke, in 1661. In 1662, she married Anselmus van Aitsema, commander of the Moerschans near the fortified town of Hulst, near the border between the Dutch Republic and Spanish Flanders, and died in Hulst on February 14, 1670; her second husband died on December 10 of the same year. See Frederik Caland, “Aitzema,” De Navorscher 46 (1896): 63–64; and Paul Constant Bloys van Treslong, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland (Utrecht: A. Oosthoek, 1919), 96.

 38. 38. Marten Jan Bok and Sebastien A. C. Dudok van Heel, “Frans Halsen” aan de muur: Omgang met familieportretten in Haarlem, Voocht-Olycan-Van der Meer (The Hague: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 2013), 41–49.

 39. 39. The 1749 inventory mentions forty-three portraits, most of them unspecified. Inventory of the goods left by Willem Fabricius Jr., August 12, 1749.

 40. 40. Amy Walsh, “Het leven van Paulus Potter (1625–1654),” in Walsh, Buijsen, and Broos, Paulus Potter, 10–19; Edwin Buijsen, Charles Dumas, and Erik Löffler, Haagse schilders in de Gouden Eeuw: Het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600–1700 (The Hague: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder, 1998), 225–29; Q. Buvelot, “A Newly Discovered Letter to Arnold Houbraken on the Life of Paulus Potter,” The Burlington Magazine 157 (2015), 92–95.

 41. 41. On the authority of Nicolaes van Reenen, a son from the second marriage of Potter’s widow, Arnold Houbraken relates how Balckeneijnde introduced his son-in-law to elite circles in The Hague. Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschiilders en schilderessen (Amsterdam: 1718–1721), 2:127.

 42. 42. Walsh, Buijsen, and Broos suggest that the painting was intended for a country estate in the neighborhood of The Hague, but that it was left unsold because of its unsatisfactory composition. Walsh, Buijsen, and Broos, Paulus Potter, 111–114.

 43. 43. On Balckeneijnde’s properties, and specifically Dunne Bierkade 18, see Van Westrheene, Potter, 51–56 and 136–138. Balckeneijnde bought the two lots to build his house and “werckhuijs” on Dunne Bierkade on July 28, 1640. According to the register of newly built or modified houses since 1632 (c. 1655; Sociëteit Den Haag, 135, fol. 57v, Municipal Archive, The Hague), both buildings were completed in 1649. There is no evidence that this house was built in 1638, as some websites maintain, nor that it was designed by Pieter Post, as claimed, for example, in Charles Dumas, Haagse stadsgezichten 1550–1800: Topografische schilderijen van het Haags Historisch Museum (Zwolle: Waanders, 1991), 509. Papers in the Voorhoeve family archive (138 and 139, Municipal Archive, The Hague), give detailed measurements of Dunne Bierkade 18, taken before the interior was partly restructured in the 1970s. At that time, the size and distribution of the rooms were still very close, if not identical, to the seventeenth-century plan. This is confirmed by the inventory of the goods of the late Hendrick Heuck, who lived in the house from 1676 to 1678 (ONA The Hague, 828, 71–96 and 97–147). It is interesting to note that the height of most of the rooms on the main floor was about 380 cm, which would allow for the hanging of the Bear Hunt, with the “salet” (salon) at the back of the house as a possible location.

 44. 44. Cf. Westrheene, Potter, 130–135; and Buvelot, “A Newly Discovered Letter,” 93. Both authors refer to a donation by Dirck Jansz van Reenen and Ariaentgen van Balckeneijnde of the complete furnishings in their house on Nieuwe Molstraat to their son Nicolaes, including “all paintings, big and small” (ONA The Hague, 863-3, not paginated, July 5 [not 7, as Westrheene gives it], 1687, notary Pieter van den Beets). The deed does not say, as Westrheene has it, that these belongings were never to be sold; it states that the donation is irrevocable. See also the family archive Storm de Grave, private collection, the Netherlands, inv. no. 823, file on the house on Paviljoensgracht, with documents from 1619 to 1782.

 45. 45. Johannes Immerzeel, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der vijftiende eeuw tot heden (Amsterdam: gebroeders Diederichs, 1842), 1:326, relates that people have assured him that the Bull was painted for Potter’s landlord; this in correction of Roeland van Eijnden and Adriaan van der Willigen, Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst (Haarlem: A. Loosjes, 1817), 1:413–14, who suggest that a painting of a fat cow was made for his landlord, a butcher. Nothing has come up since to support Immerzeel’s claim; further, we do not know where exactly Potter lived or who his landlord was in 1647.

 46. 46. Deed of sale of a house from the estate of Claes Dircksz Balckeneijnde, The Hague, February 9, 1667, notary Pieter van Roon, ONA The Hague, 581, 10–11, Municipal Archive, The Hague, with reference to the division of his possessions on February 8, 1667, before Aelbert Nierop as commissioner and Willem van Alphen as secretary in the Hof van Holland; legal transfer of the properties of the late Claes Dircksz Balckeneijnde to his heirs, The Hague, June 17, 1667, Oud-Rechterlijk archief The Hague, 384, fol. 434r–435v, with reference to a “verbael” before Nierop and Van Alphen on June 13, 1667. Neither original “verbaelen” could be found in Verbalen 1667–68, Archive of the Hof van Holland, 1351, National Archive, The Hague.

 47. 47. On the wealth of Barbara’s father, Adriaen Schas, and his descendants, see Kees Zandvliet, De rijksten van de Republiek. Rijkdom, geloof, macht en cultuur (Zutphen: Walburg Pers, 2018), 247. The Schas and Nierop families were extremely litigant with each other in the handling of their estates, resulting in dozens of documents in the notarial archive and the archive of the Hof van Holland in The Hague, but, alas, without full inventories of their belongings. See, for example, the agreement among the heirs of Cornelia Nierop on the division of her estate, ONA The Hague, 202, 74–75, June 30, 1677, notary Focco Schouten, Municipal Archive, The Hague, and the final account of the possessions of Cornelia Nierop, October 3, 1680, Archive Hof van Holland, no. 3404 (1), National Archive, The Hague. There is no mention of Potter, or the Bull, in any of these documents, nor is there any indication whatsoever that Potter’s Bull had ever been part of the decoration of the estate of Santhorst, which belonged to the Schas/Fabricius family since 1672 (see notes 28 and 29).

 48. 48. Frans Grijzenhout, Pro memorie: Een Gouden Eeuw als erfenis (Nijmegen: Vantilt, 2011).

 49. 49. Felicity Heal, The Power of Gifts: Gift-Exchange in Early Modern England (Oxford: Oxford University Press, 2014), 87–89, 134–141; Ilana Krausman Ben-Amos, The Culture of Giving: Informal Support and Gift-Exchange in Early Modern England (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 165–69 and 205–14. For the Netherlands, the foundational publication is Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam: Bert Bakker, 1997). On political clientelism and gift giving in the context of the Frisian stadholderate, see Luuc Kooijmans, Liefde in opdracht: Het hofleven van Willem Frederik van Nassau (Amsterdam: Bert Bakker, 2000), 191–193; and Geert H. Janssen, Princely Power in the Dutch Republic: Patronage and William Frederick of Nassau (1613–64) (Manchester: Manchester University Press, 2008), 175–77. For more in general on the system of patronage under the eighteenth-century stadholders, see Adrianus Johannes Cornelis Maria Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer: Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw (The Hague: Stichting Hollandse Historische Reeks, 1990), 117–19, 177–81.

Bloys van Treslong, Paul Constant. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland. Utrecht: A. Oosthoek, 1919.

Bok, Marten Jan, and Sebastien A. C. Dudok van Heel. “Frans Halsen” aan de muur: Omgang met familieportretten in Haarlem: Voocht-Olycan-Van der Meer. The Hague: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 2013.

Bruijn, Jacobus R. De Amsterdamse admiraliteit in rustige jaren, 1713–1751: Regenten en financiën, schepen en zeevarenden. Amsterdam: Gemeentelijke Archiefdienst, 1970.

Buvelot, Quentin. “A newly discovered letter to Arnold Houbraken on the life of Paulus Potter.” The Burlington Magazine 157 (2015): 92–95.

Buijsen, Edwin, Charles Dumas and Erik Löffler. Haagse schilders in de Gouden Eeuw: Het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600–1700. The Hague: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder, 1998.

Caland, Frederik. “Aitzema.” De Navorscher 46 (1896): 63–64. Catalogus van een keurlyk kabinet konstige en plaisante schilderyen, nagelaaten door wylen de wel ed: Gestrenge heer & mr. Willem Fabricius. Haarlem: Jan Bosch, August 19, 1749.

Drossaers, Sophie W. A., and Theodoor H. Lunsingh Scheurleer. Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken, 1567–1795. Vol. 3, Inventarissen Nassau-Oranje 1763–1795 Registers en Indices. The Hague: Nijhoff, 1975.

Dumas, Charles. Haagse stadsgezichten 1550–1800: Topografische schilderijen van het Haags Historisch Museum. Zwolle: Waanders, 1991.

Ekkart, Rudi E. O., and Claire van den Donk. Lief en Leed: Realisme en fantasie in Nederlandse familiegroepen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Zwolle: Waanders, 2018.

Elias, Johan E. De vroedschap van Amsterdam, 1578–1795. Amsterdam: N. Israel, 1963. Everdingen, Louise van. Het Loo, de Oranjes en de jacht. Haarlem: Joh. Enschedé, 1984.

Eijnden, Roeland van, and Adriaan van der Willigen, Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst. 4 vols. Haarlem: A. Loosjes, 1817–1840.

Gabriëls, Jos. De heren als dienaren en de dienaar als heer: het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw. The Hague: Stichting Hollandse Historische Reeks, 1990.

Grijzenhout, Frans, Cultureel erfgoed in revolutie en restauratie. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004.

Grijzenhout, Frans. Pro memorie: Een Gouden Eeuw als erfenis. Nijmegen: Vantilt, 2011.

Halma, François. Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek. Leeuwarden: Hendrik Halma, 1725.

Hees, C. A. van. “Identificatie van de zg. Colenbergh/van Braeckelportretten in het Frans Halsmuseum te Haarlem.” Oud Holland 74 (1959): 233–36. https://doi.org/10.1163/187501759×00764

Heal, Felicity. The Power of Gifts: Gift-Exchange in Early Modern England. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Hoes, Johannes. “‘Het vee zooals het is en niet anders’: De reputatie van Paulus Potter (1625–1654).” In Meesterlijk vee: Nederlandse veeschilders 1600–1900, edited by Cees Boschma et al., 87–100. Zwolle: Waanders, 1988.

Hoet, Gerard. Catalogus of naamlyst van schilderyen, met derzelver pryzen zedert een langen reeks van jaaren zoo in Holland als op andere plaatzen in het openbaar verkogt . . . The Hague: Pieter Gerard van Baalen, 1752.

Houbraken, Arnold. De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. 3 vols. Amsterdam: Arnold Houbraken, 1718–1721.

Immerzeel, Johannes. De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der vijftiende eeuw tot heden. 3 vols. Amsterdam: Gebroeders Diederichs, 1842.

Jagtenberg, Fred J. A. Willem IV: Stadhouder in roerige tijden 1711–1751. Nijmegen: Vantilt, 2018.

Janssen, Geert H. Princely Power in the Dutch Republic: Patronage and William Frederick of Nassau (1613–64). Manchester: Manchester University Press, 2008.

Jonge, Johannes Cornelis de, and Jan Karel Jacob de Jonge. Geschiedenis van het Nederlandsch zeewezen. 5 vols. Haarlem: A. C. Kruseman, 1858–64.

Jongste, Jan A. F. de. Onrust aan het Spaarne: Haarlem in de jaren 1747–1751. Dieren: De Bataafsche Leeuw, 1984.

Krausman Ben-Amos, Ilana. The Culture of Giving: Informal Support and Gift-Exchange in Early Modern England. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Kooijmans, Luuc. Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker, 1997.

Kooijmans, Luuc. Liefde in opdracht: Het hofleven van Willem Frederik van Nassau. Amsterdam: Bert Bakker, 2000.

Loughman, John, and John Michael Montias. Public and Private Spaces: Works of Art in Seventeenth-Century Dutch Houses. Zwolle: Waanders, 2000.

Lugt, Frits. Répertoire des catalogues de vente publiques intéressant l’art ou la curiosité . . . 4 vols. The Hague: Martinus Nijhoff, 1938-1989.

Maillet, Bernard G. Intérieurs d’églises: La peinture architecturale des écoles du nord, 1580–1720. Brasschaat: Petraco Pandora, 2012.

Oldewelt, Willem F. H. Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742. 2 vols. Amsterdam: Amsterdam Genootschap Amstelodamum, 1945.

Schmidt, Freek H. Pieter de Swart: Architect van de achttiende eeuw. Zwolle: Waanders, 1999.

Sliggers, Bert C., and Anneke A. Wertheim. Een vorstelijke dierentuin: De menagerie van Willem V. Zutphen: Walburg Pers, 1994.

Ufer, Ulrich. Welthandelszentrum Amsterdam: Globale Dynamik und modernes Leben im 17. Jahrhundert. Stuttgarter Historische Forschungen 8. Cologne: Böhlau, 2008.

Walsh, Amy, Edwin Buijsen, and Ben Broos. Paulus Potter: Schilderijen, tekeningen en etsen. Zwolle: Waanders, 1994.

Westrheene, Tobias van. Paulus Potter: Sa vie et ses oeuvres. The Hague: Nijhoff, 1867. Zandvliet, Kees. De rijksten van de Republiek: Rijkdom, geloof, macht en cultuur. Zutphen: Walburg Pers, 2018.

List of Illustrations

Fig. 1 Paulus Potter, The Bull, oil on canvas, 236 x 339 cm, Mauritshuis, The Hague, inv. 136 (artwork in the public domain) [side-by-side viewer]
Fig. 2 Frans Decker, Portrait of Willem Albertsz Fabricius, 1742, oil on canvas, 78.5 x 65 cm, Frans Hals Museum, Haarlem, OS-I-67 [side-by-side viewer]
Fig. 3 Frans Decker, Portrait of Wilhelma Henriëtte Huygens, 1742, oil on canvas, 78.5 x 65 cm, Frans Hals Museum, Haarlem, OS-I-68 [side-by-side viewer]
Fig. 4 Jan Punt after Pieter Jan van Cuyck, Funeral Procession of Prince William IV, with Jacob Reynst as a Pallbearer at the Left Front of the Coffin, 1754–55, etching, 27 x 56.5 cm, Rijksmuseum, Amsterdam, RP-P-1886-A-10908AA (artwork in the public domain) [side-by-side viewer]
Fig. 5 Jansstraat 55, Haarlem, in the early 1980s, when the house served as a restaurant. In 1749, Potter’s Bull hung in the room to the right of the main entrance. Photo: E. J. Meertens, Noordhollands Archief, Haarlem [side-by-side viewer]
Fig. 6 Daniel Haringh, Portrait of Willem Fabricius, c. 1682, oil on canvas, 51 x 42 cm, Frans Hals Museum, Haarlem, OS-I-126 [side-by-side viewer]
Fig. 7 Daniel Haringh, Portrait of Barbara Schas, c. 1682, oil on canvas, 53 x 45 cm, Frans Hals Museum, Haarlem, OS-I-127 [side-by-side viewer]
Fig. 8-1 Workshop of Rembrandt van Rijn, Abraham Sending Hagar and Ismaël Away (also erroneously known as The Departure of the Sunammite Woman), signed “Rembrandt 1640,” 39 x 53.2 cm, Victoria & Albert Museum, London, CAI.78 (artwork in the public domain) [side-by-side viewer]
Fig. 9 Pieter Neefs I, Interior of a Chapel Where a Mass is Celebrated, oil on panel, 36.3 x 27 cm, Avignon, Fondation Calvet, 832.10 [side-by-side viewer]
Fig. 10 Studio of Theodorus Johannes Munnich & Robbert Carel Ermerins, Oude Gracht in Haarlem to the East, Near the Stoofsteeg (middle), Before the Canal was Filled In, photo, 1859, Noordhollands Archief, Haarlem. Beginning in 1669, Willem Fabricius owned two houses on Oude Gracht, one at the eastern (in this photo: the right hand) corner of Stoofsteeg (at the heart of this photo) and one down the adjacent small street. Potter’s Bull hung in one of these houses before 1718. [side-by-side viewer]
Fig. 11 Gerard ter Borch, Portrait of Judith van Braeckel, Anthonie Charles de Liedekercke, and Their Son Samuel, 1654–55, oil on canvas, 45 x 39 cm, Frans Hals Museum, Haarlem, OS 1-28 [side-by-side viewer]
Fig. 12 Paulus Potter, The Bear Hunt, 1649, canvas, 305 x 338 cm, Rijksmuseum, Amsterdam SK-A-316 (artwork in the public domain).The painting was heavily restored in the nineteenth century. [side-by-side viewer]
Fig. 13 Johannes Mijtens, Portrait of Albert Nierop (1600–1676) and His Grandson Albert Schas (1656–1719), 1663, canvas, 113 x 91 cm, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort, on loan to Museum Gouda, Gouda, inv. 55195 [side-by-side viewer]

Footnotes

 1. 1. On Potter’s reputation, see Johannes Hoes, “‘Het vee zooals het is en niet anders’: De reputatie van Paulus Potter (1625–1654),” in Meesterlijk vee: Nederlandse veeschilders 1600–1900, ed. Cees Boschma et al. (Zwolle: Waanders, 1988), 87–100.

 2. 2. Sophie W. A. Drossaers and Theodoor H. Lunsingh Scheurleer, Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken, 1567–1795, vol. 3, Inventarissen Nassau-Oranje 1763–1795 Registers en Indices (The Hague: Nijhoff, 1975), 224; Frans Grijzenhout, Cultureel erfgoed in revolutie en restauratie (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004).

 3. 3. Amy Walsh, Edwin Buijsen, and Ben Broos, Paulus Potter: Schilderijen, tekeningen en etsen (Zwolle: Waanders, 1994), 74–77.

 4. 4. Walsh, Buijsen, and Broos, Paulus Potter, 76.

 5. 5. “Een capitaal stuk schilderij van Potter,” inventory of the goods left by Willem Fabricius Jr., August 12, 1749, notary Willem Baart, 894, act 18, fol. 29v, Oud Notarieel Archief (ONA) Haarlem, Noord-Hollands Archief, Haarlem. Unless otherwise stated, all documents cited in this article are in the Noord-Hollands Archief, Haarlem. A list of paintings in this inventory can be found in the Getty Provenance Index, Archival Inventory N-6285. A copy of this act is in the Fabricius family archive (hereafter “FA”), 82. On the function of the side room, see John Loughman and John Michael Montias, Public and Private Spaces: Works of Art in Seventeenth-Century Dutch Houses (Zwolle: Waanders, 2000), 53–60.

 6. 6. An announcement of the auction appears in the Haerlemsche Courant, August 8, 1749. For the catalogue, with prices, see Gerard Hoet, Catalogus of naamlijst van schilderijen, met derzelver prijzen zedert een langen reeks van jaaren zoo in Holland als op andere plaatzen in het openbaar verkogt . . . (The Hague: Pieter Gerard van Baalen, 1752), 2:263–267; Frits Lugt, Répertoire des catalogues de vente publiques intéressant l’art ou la curiosité . . . (The Hague: Martinus Nijhoff, 1938), 1:no. 709.

 7. 7. Catalogus van een keurlyk kabinet konstige en plaisante schilderyen, nagelaaten door wylen de wel ed: Gestrenge heer & mr. Willem Fabricius (Haarlem: Jan Bosch, August 19, 1749), lot 1, Fabricius FA, 83: “Een Extra Groot en Kapitaal stuk . . . door Paulus Potter 1647. Zynde dit stuk in uitvoerigheid, kragt en natuurlykheid het byzonderste hier te lande van hem bekend.” There are prices for all lots in this copy, but only three other names of buyers. Here one finds also the auction catalogues of his books (Haarlem: Johannes Bosch, August 14–15, 1749) and of the jewels, pearls, gold, silver and medals (Haarlem: Jan Bosch, August 19, 1749). Another copy of the auction catalogue for the paintings, with prices only, can be found in documents related to the estate of Willem Fabricius Jr., 1741–1780, Fabricius FA, 81. 

 8. 8. See the copy of the auction catalogue in the Bibliothèque Nationale de France, Paris, Yd-507 (4), fully annotated with prices and names of buyers. Roeland van Eijnden and Adriaan van der Willigen were the first to draw attention to the Fabricius sale in connection to the Bull; they also mention Frans Decker as the purchaser of the piece. Roeland van Eijnden and Adriaan van der Willigen, Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst (Haarlem: A. Loosjes, 1840), 4:152.

 9. 9. Drossaers and Scheurleer, Inventarissen, 1:xxxvii, and 2:480.

 10. 10. Catalogus van een keurlyk kabinet, lot 1: “Dekker in commissie en van mijn heer d’admiraal Renst aan de Prins present gedaan op ’t huys te Loo” and “fl. 630.”

 11. 11. On him, see Johan E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578–1795 (Amsterdam: Israel, 1963) 1:369–72, no. 122 (Hendrick Reynst); Johannes Cornelis de Jonge and Jan Karel Jacob de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsch zeewezen (Haarlem: Kruseman, 1861), 4:144, 173–79, 226, 294; Jacobus R. Bruijn, De Amsterdamse admiraliteit in rustige jaren, 1713–1751: Regenten en financiën, schepen en zeevarenden (Amsterdam: Gemeentelijke Archiefdienst, 1970), 30, 100, 107, 112, 118, 127–128, 130. Reynst’s portrait by Frans Decker (the auctioneer of the 1749 Haarlem auction) is in the Amsterdam Museum, SA 27227.

 12. 12. Willem F. H. Oldewelt, Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742 (Amsterdam: Amsterdam Genootschap Amstelodamum, 1945), 2:321.

 13. 13. Jan A. F. de Jongste, Onrust aan het Spaarne: Haarlem in de jaren 1747–1751 (Dieren: De Bataafsche Leeuw, 1984), 260.

 14. 14. On William IV, recently, see Fred J. A. Jagtenberg, Willem IV: Stadhouder in roerige tijden 1711–1751 (Nijmegen: Vantilt, 2018), esp. 533ff.

 15. 15. Jacob Reynst to Prince William IV, May 1, 1745 (no. 173) Royal House Archives, The Hague: “Men magh wel seggen dit is een spieringkje uijtgegoeijt om een cabeljauw te vangen.” Cf. Bruijn, Amsterdamse admiraliteit, 130.

 16. 16. Louise van Everdingen, Het Loo, de Oranjes en de jacht (Haarlem: Enschedé, 1984), 60–104.

 17. 17. Drossaer and Scheurleer, Inventarissen, 1:xxxiii; Jagtenberg, Willem IV, 401–2.

 18. 18. Drossaers and Scheurleer, Inventarissen, 1:xxxvii.

 19. 19. François Halma, Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek . . . (Leeuwarden: Hendrik Halma, 1725), 56–57.

 20. 20. Freek H. Schmidt, Pieter de Swart: Architect van de achttiende eeuw (Zwolle: Waanders, 1999), 106, 109, 119–120. On the menagerie, see Bert C. Sliggers and Anneke A. Wertheim, Een vorstelijke dierentuin: De menagerie van Willem V (Zutphen: Walburg Pers, 1994).

 21. 21. Drossaers and Scheurleer, Inventarissen, 2:21.

 22. 22. Testament of Albert Fabricius and Henriëtte Christine de Witt, Haarlem, June 25, 1723 (notary Jan van Dijk), Fabricius FA, 61.

 23. 23. Inventory of the goods that Mr. Willem Fabricius will bring into his marriage, Haarlem, October 17, 1732, Fabricius FA, 75, final page, verso: “Further, by his father’s and mother’s mutual will, instead of the jewels that were given to their daughter at her marriage, all the books and paintings that I possess were bequeathed to his lordship, of which Potter’s Bull had already been handed over to my son” (Nogh is den heer van Santhorst bij de mutuele testamente van sijn vader en moeder tot plaetsvulling van de juweelen bij deselven aen haer dogter mede ten huwelijk gegeven, gemaekt alle de boeken en de schilderijen die ik ben besittende, sijnde den Bull van Potter reets aen mijn soon overgegeven). See also the prenuptial agreement of the same date, with reference to this list, and another list of goods brought into the marriage by Willem Fabricius, November 12, 1732, in the same inventory.

 24. 24. Testament of Albert Fabricius, The Hague, December 1, 1734, notary Jacobus Pals, Fabricius FA, 65: “ . . . on the condition that everything the testator and his deceased wife have stated in their former disposition as to the bequest of the books and paintings to their son, will remain in effect” (mits noghtants geconserveert blijvende, het geene bij hem heer testateur ende zijn vrouw zal[iger] omtrent de boeken en schilderijen aan zijn heer testateurs zoon bij vorige dispositie is gemaakt).

 25. 25. Register of the legal transfer of ownership of properties, Oud Rechterlijk Archief Haarlem, 353, fol. 13v, January 16, 1704.

 26. 26. Testament of Albert Fabricius and Henriëtte Christine de Witt.

 27. 27. Cash register of Willem Fabricius Jr, 1737–44, Fabricius FA, 77.

 28. 28. Testament of Barbara Schas, Haarlem, December 25, 1724, notary Cornelis Baart, Fabricius FA, 55: “ . . . the big piece by Potter, a small piece by Rembrandt, and a little papist church, as well as the damask table cloth, eighteen napkins and a towel, all already transferred to his lordship” (het groote stuk schilderij van Potter, een stukkie van Rembrand, en een kleijn papekerkie, item het damast tafellaken, met agtien servetten en een handwael, alle sijn Ed. reets overgegeven).

 29. 29. Testament of Barbara Schas, Haarlem, April 1, 1718, notary Cornelis Baart, ONA Haarlem, 618, act 57: “The testatrix also bequeaths by preference and promises to her second son Mr. Albert Fabricius, pensionary in this town, the large piece by Potter, a small piece by Rembrandt and a small papist church, all in his house” (Item prelegateert ende bespreeckt sij testatrice aen haer tweede soon d’hr mr Albert Fabricius, raed pensionaris alhier, het groote stuck schilderij van Potter, een stuckgen van Rembrant ende een klijn papekerckje, allen sijnde, te sijnen huijse).

 30. 30. Inventory of the common possessions of Willem Fabricius and Barbara Schas, Haarlem, December 31, 1708, notary Pieter Gerlings, Fabricius FA, 53 (various documents concerning the possessions of Willem Fabricius Sr. and Barbara Schas, 1670–1713).

 31. 31. The painting from the Fabricius sale cannot be identical to a painting by Rembrandt with the same subject that is listed as belonging to Adriaen Bout in 1734, or to the picture that was sold for forty-two guilders at auction in Amsterdam on April 15, 1739, as suggested in “Abraham dismissing Hagar and Ishmael: Object history note,” Victoria & Albert Museum, London, inv. CAI. 78; V&A Search the Collections, accessed July 25, 2019, http://collections.vam.ac.uk/item/O81365/abraham-dismissing-hagar-and-ishmael-oil-painting-rembrandt-van-rijn.

 32. 32. Bernard G. Maillet, Intérieurs d’églises: La peinture architecturale des écoles du nord, 1580–1720 (Brasschaat: Petraco Pandora, 2012), no. M-0842.

 33. 33. Barbara Schas to Benjamin Burlamacchi and his wife, Wilhelmina van der Hoop, The Hague, August 30, 1684, and Haarlem, November 23, 1689, City Archives Amsterdam, Burlamacchi FA, 818; see also Ulrich Ufer, Welthandelszentrum Amsterdam: Globale Dynamik und modernes Leben im 17. Jahrhundert, Stuttgarter Historische Forschungen 8 (Cologne: Böhlau, 2008), 289–90.

 34. 34. Prenuptial agreement between Willem Fabricius Sr. and Barbara Schas, February 19, 1670, and testament of Willem Fabricius and Barbara Schas, Haarlem, June 14, 1698, notary Pieter Gerling, Fabricius FA, 53. The 1698 testament is also in ONA Haarlem, no. 555, act 136. See also Testament of Willem Fabricius Sr. and Barbara Schas, Haarlem, January 15, 1671, notary Albert de Clercq, ONA Haarlem, 411, act 9, and codicil of Willem Fabricius and Barbara Schas to their testament of January 15, 1671, Haarlem, November 28, 1681, notary Pieter Baes, ONA Haarlem, 474, act 197.

 35. 35. These houses were transferred to Willem Fabricius by his aunt Willemina van Braeckel; see ONA The Hague, 297, fol. 33, May 17, 1669, notary Johannes Houttuyn, Municipal Archive, The Hague.

 36. 36. Documents concerning the donation of his art collection by Johan Carel Willem Fabricius van Leijenburg to the Municipal Museum of Haarlem, 1882–84, Library Noord-Hollands Archief, Haarlem, 8135; documents concerning the family portraits and papers that were bequeathed by J. C. W. Fabricius van Leyenburg to the city of Haarlem, 1881–93, Fabricius FA, 126.

 37. 37. It has always been a bit of a mistery when and where exactly this son Samuel died. Since he registered for Leiden University in the fall of 1654 but was not named in his parents’ will, made up in Leiden on July 28, 1655, it has been assumed that he died in between. However, his burial record had never been found; see C. A. van Hees, “Identificatie van de zg. Colenbergh/van Braeckelportretten in het Frans Halsmuseum te Haarlem,” OudHolland 74 (1959): 233–36 https://doi.org/10.1163/187501759×00764; and, recently, Rudi E. O. Ekkart and Claire van den Donk, Lief en Leed: Realisme en fantasie in Nederlandse familiegroepen uit de zeventiende en achttiende eeuw (Zwolle: Waanders, 2018), 112–13. Thanks to the relationship between the Liedekercke and Fabricius families, we are finally able to solve this issue. From the December 31, 1708, inventory of the goods of Willem Fabricius Sr. and Barbara Schas (Fabricius FA, 53) and the register of goods belonging to Willem Fabricius and Barbara Schas (1708–1712; Fabricius FA, 54), it appears that Willem Fabricius Sr. had been the owner of a grave in the choir of the church of Voorburg (fourth row, third grave), which had come to him from his uncle, Captain Charles de Liedekercke, and was decorated with the captain’s coat of arms and that of his son Samuel. The tomb indeed appears in the registry of ownership of graves at the church of Voorburg (c. 1630–1770; Archive of the Reformed Church Voorburg [ca. 1450–1970], 629, Municipal Archive, The Hague). The exact burial date of the boy can be found in the Annual account of the church masters, August 1, 1654–July 31, 1655, fol. 35v, Ibidem, 652: “A son of Anthonij Charles de Liedekercke, buried in the choir in the evening. 93 guilders paid for the purchase of the grave, 6 for the right to open it, and 1 guilder for the cloth, total 100 guilders” (Een soon van d’heer Anthonij Charles de Liedekercke den XXX Julij [1655] opt Choor bij avont begraven. Betaelt voor de coop vant graff XCIII gul[den], voort recht vant openen VI gul[den] ende voort cleet XX st[u]i[ve]rs, samen C guld[en]). Obviously, the testament of his parents of July 28, 1655, was made up immediately after their son’s death in Leiden and two days before his burial in Voorburg. In the art-historical literature, there has also been a question as to Willemina van Braeckel’s whereabouts after the death of her first husband, Anthonie Charles de Liedekercke, in 1661. In 1662, she married Anselmus van Aitsema, commander of the Moerschans near the fortified town of Hulst, near the border between the Dutch Republic and Spanish Flanders, and died in Hulst on February 14, 1670; her second husband died on December 10 of the same year. See Frederik Caland, “Aitzema,” De Navorscher 46 (1896): 63–64; and Paul Constant Bloys van Treslong, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland (Utrecht: A. Oosthoek, 1919), 96.

 38. 38. Marten Jan Bok and Sebastien A. C. Dudok van Heel, “Frans Halsen” aan de muur: Omgang met familieportretten in Haarlem, Voocht-Olycan-Van der Meer (The Hague: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 2013), 41–49.

 39. 39. The 1749 inventory mentions forty-three portraits, most of them unspecified. Inventory of the goods left by Willem Fabricius Jr., August 12, 1749.

 40. 40. Amy Walsh, “Het leven van Paulus Potter (1625–1654),” in Walsh, Buijsen, and Broos, Paulus Potter, 10–19; Edwin Buijsen, Charles Dumas, and Erik Löffler, Haagse schilders in de Gouden Eeuw: Het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600–1700 (The Hague: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder, 1998), 225–29; Q. Buvelot, “A Newly Discovered Letter to Arnold Houbraken on the Life of Paulus Potter,” The Burlington Magazine 157 (2015), 92–95.

 41. 41. On the authority of Nicolaes van Reenen, a son from the second marriage of Potter’s widow, Arnold Houbraken relates how Balckeneijnde introduced his son-in-law to elite circles in The Hague. Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschiilders en schilderessen (Amsterdam: 1718–1721), 2:127.

 42. 42. Walsh, Buijsen, and Broos suggest that the painting was intended for a country estate in the neighborhood of The Hague, but that it was left unsold because of its unsatisfactory composition. Walsh, Buijsen, and Broos, Paulus Potter, 111–114.

 43. 43. On Balckeneijnde’s properties, and specifically Dunne Bierkade 18, see Van Westrheene, Potter, 51–56 and 136–138. Balckeneijnde bought the two lots to build his house and “werckhuijs” on Dunne Bierkade on July 28, 1640. According to the register of newly built or modified houses since 1632 (c. 1655; Sociëteit Den Haag, 135, fol. 57v, Municipal Archive, The Hague), both buildings were completed in 1649. There is no evidence that this house was built in 1638, as some websites maintain, nor that it was designed by Pieter Post, as claimed, for example, in Charles Dumas, Haagse stadsgezichten 1550–1800: Topografische schilderijen van het Haags Historisch Museum (Zwolle: Waanders, 1991), 509. Papers in the Voorhoeve family archive (138 and 139, Municipal Archive, The Hague), give detailed measurements of Dunne Bierkade 18, taken before the interior was partly restructured in the 1970s. At that time, the size and distribution of the rooms were still very close, if not identical, to the seventeenth-century plan. This is confirmed by the inventory of the goods of the late Hendrick Heuck, who lived in the house from 1676 to 1678 (ONA The Hague, 828, 71–96 and 97–147). It is interesting to note that the height of most of the rooms on the main floor was about 380 cm, which would allow for the hanging of the Bear Hunt, with the “salet” (salon) at the back of the house as a possible location.

 44. 44. Cf. Westrheene, Potter, 130–135; and Buvelot, “A Newly Discovered Letter,” 93. Both authors refer to a donation by Dirck Jansz van Reenen and Ariaentgen van Balckeneijnde of the complete furnishings in their house on Nieuwe Molstraat to their son Nicolaes, including “all paintings, big and small” (ONA The Hague, 863-3, not paginated, July 5 [not 7, as Westrheene gives it], 1687, notary Pieter van den Beets). The deed does not say, as Westrheene has it, that these belongings were never to be sold; it states that the donation is irrevocable. See also the family archive Storm de Grave, private collection, the Netherlands, inv. no. 823, file on the house on Paviljoensgracht, with documents from 1619 to 1782.

 45. 45. Johannes Immerzeel, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der vijftiende eeuw tot heden (Amsterdam: gebroeders Diederichs, 1842), 1:326, relates that people have assured him that the Bull was painted for Potter’s landlord; this in correction of Roeland van Eijnden and Adriaan van der Willigen, Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst (Haarlem: A. Loosjes, 1817), 1:413–14, who suggest that a painting of a fat cow was made for his landlord, a butcher. Nothing has come up since to support Immerzeel’s claim; further, we do not know where exactly Potter lived or who his landlord was in 1647.

 46. 46. Deed of sale of a house from the estate of Claes Dircksz Balckeneijnde, The Hague, February 9, 1667, notary Pieter van Roon, ONA The Hague, 581, 10–11, Municipal Archive, The Hague, with reference to the division of his possessions on February 8, 1667, before Aelbert Nierop as commissioner and Willem van Alphen as secretary in the Hof van Holland; legal transfer of the properties of the late Claes Dircksz Balckeneijnde to his heirs, The Hague, June 17, 1667, Oud-Rechterlijk archief The Hague, 384, fol. 434r–435v, with reference to a “verbael” before Nierop and Van Alphen on June 13, 1667. Neither original “verbaelen” could be found in Verbalen 1667–68, Archive of the Hof van Holland, 1351, National Archive, The Hague.

 47. 47. On the wealth of Barbara’s father, Adriaen Schas, and his descendants, see Kees Zandvliet, De rijksten van de Republiek. Rijkdom, geloof, macht en cultuur (Zutphen: Walburg Pers, 2018), 247. The Schas and Nierop families were extremely litigant with each other in the handling of their estates, resulting in dozens of documents in the notarial archive and the archive of the Hof van Holland in The Hague, but, alas, without full inventories of their belongings. See, for example, the agreement among the heirs of Cornelia Nierop on the division of her estate, ONA The Hague, 202, 74–75, June 30, 1677, notary Focco Schouten, Municipal Archive, The Hague, and the final account of the possessions of Cornelia Nierop, October 3, 1680, Archive Hof van Holland, no. 3404 (1), National Archive, The Hague. There is no mention of Potter, or the Bull, in any of these documents, nor is there any indication whatsoever that Potter’s Bull had ever been part of the decoration of the estate of Santhorst, which belonged to the Schas/Fabricius family since 1672 (see notes 28 and 29).

 48. 48. Frans Grijzenhout, Pro memorie: Een Gouden Eeuw als erfenis (Nijmegen: Vantilt, 2011).

 49. 49. Felicity Heal, The Power of Gifts: Gift-Exchange in Early Modern England (Oxford: Oxford University Press, 2014), 87–89, 134–141; Ilana Krausman Ben-Amos, The Culture of Giving: Informal Support and Gift-Exchange in Early Modern England (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 165–69 and 205–14. For the Netherlands, the foundational publication is Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam: Bert Bakker, 1997). On political clientelism and gift giving in the context of the Frisian stadholderate, see Luuc Kooijmans, Liefde in opdracht: Het hofleven van Willem Frederik van Nassau (Amsterdam: Bert Bakker, 2000), 191–193; and Geert H. Janssen, Princely Power in the Dutch Republic: Patronage and William Frederick of Nassau (1613–64) (Manchester: Manchester University Press, 2008), 175–77. For more in general on the system of patronage under the eighteenth-century stadholders, see Adrianus Johannes Cornelis Maria Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer: Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw (The Hague: Stichting Hollandse Historische Reeks, 1990), 117–19, 177–81.

Bibliography

Bloys van Treslong, Paul Constant. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland. Utrecht: A. Oosthoek, 1919.

Bok, Marten Jan, and Sebastien A. C. Dudok van Heel. “Frans Halsen” aan de muur: Omgang met familieportretten in Haarlem: Voocht-Olycan-Van der Meer. The Hague: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 2013.

Bruijn, Jacobus R. De Amsterdamse admiraliteit in rustige jaren, 1713–1751: Regenten en financiën, schepen en zeevarenden. Amsterdam: Gemeentelijke Archiefdienst, 1970.

Buvelot, Quentin. “A newly discovered letter to Arnold Houbraken on the life of Paulus Potter.” The Burlington Magazine 157 (2015): 92–95.

Buijsen, Edwin, Charles Dumas and Erik Löffler. Haagse schilders in de Gouden Eeuw: Het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600–1700. The Hague: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder, 1998.

Caland, Frederik. “Aitzema.” De Navorscher 46 (1896): 63–64. Catalogus van een keurlyk kabinet konstige en plaisante schilderyen, nagelaaten door wylen de wel ed: Gestrenge heer & mr. Willem Fabricius. Haarlem: Jan Bosch, August 19, 1749.

Drossaers, Sophie W. A., and Theodoor H. Lunsingh Scheurleer. Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken, 1567–1795. Vol. 3, Inventarissen Nassau-Oranje 1763–1795 Registers en Indices. The Hague: Nijhoff, 1975.

Dumas, Charles. Haagse stadsgezichten 1550–1800: Topografische schilderijen van het Haags Historisch Museum. Zwolle: Waanders, 1991.

Ekkart, Rudi E. O., and Claire van den Donk. Lief en Leed: Realisme en fantasie in Nederlandse familiegroepen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Zwolle: Waanders, 2018.

Elias, Johan E. De vroedschap van Amsterdam, 1578–1795. Amsterdam: N. Israel, 1963. Everdingen, Louise van. Het Loo, de Oranjes en de jacht. Haarlem: Joh. Enschedé, 1984.

Eijnden, Roeland van, and Adriaan van der Willigen, Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst. 4 vols. Haarlem: A. Loosjes, 1817–1840.

Gabriëls, Jos. De heren als dienaren en de dienaar als heer: het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw. The Hague: Stichting Hollandse Historische Reeks, 1990.

Grijzenhout, Frans, Cultureel erfgoed in revolutie en restauratie. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004.

Grijzenhout, Frans. Pro memorie: Een Gouden Eeuw als erfenis. Nijmegen: Vantilt, 2011.

Halma, François. Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek. Leeuwarden: Hendrik Halma, 1725.

Hees, C. A. van. “Identificatie van de zg. Colenbergh/van Braeckelportretten in het Frans Halsmuseum te Haarlem.” Oud Holland 74 (1959): 233–36. https://doi.org/10.1163/187501759×00764

Heal, Felicity. The Power of Gifts: Gift-Exchange in Early Modern England. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Hoes, Johannes. “‘Het vee zooals het is en niet anders’: De reputatie van Paulus Potter (1625–1654).” In Meesterlijk vee: Nederlandse veeschilders 1600–1900, edited by Cees Boschma et al., 87–100. Zwolle: Waanders, 1988.

Hoet, Gerard. Catalogus of naamlyst van schilderyen, met derzelver pryzen zedert een langen reeks van jaaren zoo in Holland als op andere plaatzen in het openbaar verkogt . . . The Hague: Pieter Gerard van Baalen, 1752.

Houbraken, Arnold. De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. 3 vols. Amsterdam: Arnold Houbraken, 1718–1721.

Immerzeel, Johannes. De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der vijftiende eeuw tot heden. 3 vols. Amsterdam: Gebroeders Diederichs, 1842.

Jagtenberg, Fred J. A. Willem IV: Stadhouder in roerige tijden 1711–1751. Nijmegen: Vantilt, 2018.

Janssen, Geert H. Princely Power in the Dutch Republic: Patronage and William Frederick of Nassau (1613–64). Manchester: Manchester University Press, 2008.

Jonge, Johannes Cornelis de, and Jan Karel Jacob de Jonge. Geschiedenis van het Nederlandsch zeewezen. 5 vols. Haarlem: A. C. Kruseman, 1858–64.

Jongste, Jan A. F. de. Onrust aan het Spaarne: Haarlem in de jaren 1747–1751. Dieren: De Bataafsche Leeuw, 1984.

Krausman Ben-Amos, Ilana. The Culture of Giving: Informal Support and Gift-Exchange in Early Modern England. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Kooijmans, Luuc. Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker, 1997.

Kooijmans, Luuc. Liefde in opdracht: Het hofleven van Willem Frederik van Nassau. Amsterdam: Bert Bakker, 2000.

Loughman, John, and John Michael Montias. Public and Private Spaces: Works of Art in Seventeenth-Century Dutch Houses. Zwolle: Waanders, 2000.

Lugt, Frits. Répertoire des catalogues de vente publiques intéressant l’art ou la curiosité . . . 4 vols. The Hague: Martinus Nijhoff, 1938-1989.

Maillet, Bernard G. Intérieurs d’églises: La peinture architecturale des écoles du nord, 1580–1720. Brasschaat: Petraco Pandora, 2012.

Oldewelt, Willem F. H. Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742. 2 vols. Amsterdam: Amsterdam Genootschap Amstelodamum, 1945.

Schmidt, Freek H. Pieter de Swart: Architect van de achttiende eeuw. Zwolle: Waanders, 1999.

Sliggers, Bert C., and Anneke A. Wertheim. Een vorstelijke dierentuin: De menagerie van Willem V. Zutphen: Walburg Pers, 1994.

Ufer, Ulrich. Welthandelszentrum Amsterdam: Globale Dynamik und modernes Leben im 17. Jahrhundert. Stuttgarter Historische Forschungen 8. Cologne: Böhlau, 2008.

Walsh, Amy, Edwin Buijsen, and Ben Broos. Paulus Potter: Schilderijen, tekeningen en etsen. Zwolle: Waanders, 1994.

Westrheene, Tobias van. Paulus Potter: Sa vie et ses oeuvres. The Hague: Nijhoff, 1867. Zandvliet, Kees. De rijksten van de Republiek: Rijkdom, geloof, macht en cultuur. Zutphen: Walburg Pers, 2018.

Imprint

Review: Peer Review (Double Blind)
DOI: 10.5092/jhna.2021.13.1.2
License:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Recommended Citation:
Frans Grijzenhout, "Potter’s Bull: An Heirloom and a Gift," Journal of Historians of Netherlandish Art 13:1 (Winter 2021) DOI: 10.5092/jhna.2021.13.1.2